Vår kunnskapsbase

Jeg har jobbet med organisasjonsutvikling og individuell prosess jobbing et helt liv talentutvikling, både med junior gruppe og ungsdomsgruppe og voksne tusenvis av mennesker og flere hundre virksomheter. JEG HAR skapt interaksjons og kommunikasjonsbasen i en av NORGES største logistikk virksomheter og initiert og skapt og levert den opprinnelige norske velferdsstaten NAV » vi gir mennesker MULIGHETER «

Gjennom de siste 8 åra har jeg igjen vist verden mine evner og innovasjon, og koblet hele mitt livsvirke til mitt digitale produkt COOLZTV » we powerU «

Min base fra en alder av 9 år er dessuten musikk og kultur, hvor jeg et helt liv har spilt mine tangenter vært denne » pianoman » som har underholdt og spredt glede og kjærlighet til tusenvis av mennesker.

Tiden er NÅ til å bringe hele min kunnskapsbase innen formidling, interaksjon, prosess, talentutvikling, demokrati, fremsnakking, kommunikasjon, kultur, barn og unge, voksne, eldre, teambygging, individuelle prosesser, kundebehandling, næringsutvikling, motstandskraft mot radikalisering, selvrespekt skaping, kjærlighet.

La oss komme igang mine kurs er alt dette bli «min » KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER og du vil få en posisjon i NORGE og verden som vil endre alt og sette mennesker i stand til å utvikle sitt talent sin næring sitt engasjement og sikre at jorda blir bærekraftig og demokratisk i alle deler av våre samfunn.

Sivert Emil Skaarhaug

ceo

Kommunikasjons
‘rådgiver
mediehus

produksjons
format
digital makt

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer